Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkan Vekili

08a02b74e199930714a8eb760d7777d8.jpg (173 KB)

Prof. Dr. Cengiz KARAGÖZOĞLU
E-mail: cengizk@marmara.edu.tr
Tel: 0216 308 56 61 /
Özgeçmiş

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ufuk ALPKAYA
 E-mail: ualpkaya@marmara.edu.tr
Tel: 0216 308 56 61 / 1246
Özgeçmiş

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı

08a02b74e199930714a8eb760d7777d8.jpg (173 KB)

Prof. Dr. Cengiz KARAGÖZOĞLU
E-mail: cengizk@marmara.edu.tr
Tel: 0216 308 56 61 / 
Özgeçmiş

Genel Bilgiler

Yüksekokulumuzun Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yükseköğretim tarihimizde; 1932-1933 öğretim yılında öğretime başlayan Gazi Eğitim Enstitüsünden sonra, 1967-1968 öğretim yılında İstanbul Eğitim Enstitüsünde kurulan ikinci beden eğitimi öğretmeni yetiştiren yüksek öğretim kurumudur.

1970 yılında ilk mezunlarını veren İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü ilk bayan öğrencilerini 1969-1970 öğretim yılında almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1967 yılından 1980 yılına kadar 3 yıllık beden eğitimi öğretmenliği programı uygulayan bölüm, 1980-1981 öğretim yılında, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu’na dönüşen Enstitü’den, 4 yıllık beden eğitimi öğretmenliği lisans programına geçmiştir. Aynı yıl YÖK yasası ile 1975 yılında kurulan Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi ile birleştirilerek Marmara üniversitemizin Atatürk Eğitim Fakültesine, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü olarak bağlanmıştır. O yıl her iki kurumun birinci sınıflarına ayrı ayrı kabul edilen öğrenciler, aynı programı izleyerek Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak 1994 yılında mezun olmuşlardır.

Bölümümüz, 1992 yılında Üniversitemizin Anadoluhisarı yerleşkesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulan, dört yıllık lisans eğitimi veren ve üç bölümlü, fakülte yetkilerine sahip Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlanmıştır. 1998 yılına kadar tüm bölümlerinin mezunlarına, pedagojik formasyon dersleri almaları koşulu ile “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” diploması veren bölümümüz 1998 yılından sonra YOK ve Talim Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda sadece kendi mezunlarına beden eğitim öğretmenliği diploması vermektedir.

Spor Yükseköğreniminde anabilim dallarının kurulmasıyla bölümümüz; “Beden Eğitimi ve Spor” ile “Sporda Psiko-sosyal Alanlar” olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur. Buna göre öğretim elemanlarımızın kadroları ve anabilim dallarında okutulmakta olan dersler belirlenmiştir.

Öğrenci Kabulü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümümüze Yükseköğretime Geçiş Seçme Puanı ve en az iki spor dalından iki aşamalı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Adayların Bölümümüz için Yüksekokulumuzca o yıl ilan edilen YGS taban puanının üstünde puan almaları ve seçtikleri alan gereği, bir spor dalında çok iyi olmalarının yanında, birden fazla spor dalında yeterli olmaları beklenir.

Program ve Dersler

Beden eğitimi ve spor eğitimi programı, Yükseköğretim Genel Kurulunun 19/09/1997 tarihli kararı ile oluşturulan, Eğitim Fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin oluşturdu standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor eğitimi Programımız, tüm Türkiye’de izlenen beden eğitimi öğretmeni yetiştiren programlarla ortak içerikleri paylaşırken diğer üniversitelerden farklı olarak Yüksekokulumuza özgü “Modül programlar” la spor dalları ve meslek alanlarında uzmanlaşma olanağı vermektedir.

Seçmeli Uzmanlık Alanları

 Bir spor dalının temel derslerinden %70 ve üzerinde not alan ve en az 5 öğretmen adayı seçtiğinde açılan, “seçmeli uygulamalı”(SAD) spor dalları ilgili federasyonca kabul edilen “birinci kademe antrenörlük” düzeyinde eğitim vermektedir. Bunun yanında öğretmen adaylarımız; seçecekleri modül dersleri doğrultusunda “Engellilerde, İlköğretimde ve Orta Öğretimde Beden eğitimi öğretmenliği gibi, üç alana yönelik eğitim alabilmektedir.

Çalışma ve İş Alanları

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı doğrultusunda mezunlarımız ilk ve orta öğretim kurumlarında “aylık karşılığı” beden eğitimi öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Bunun yanında Spor becerileri, kültürü ve performansını ilgilendiren tüm alanlarda yetkili olarak iş alabilirler.

 

Ders Müfredatları


Bu sayfa Spor Bilimleri Fakültesi tarafından en son 20.12.2022 09:42:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM