2021- YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRMELERİ

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kayıt için adayların, 27 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesine aşağıdaki belgelerle birlikte başvurabilirler. 

2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler; 

1)      YKS Sonuç Belgesi

2)      Lise Diplomasının Aslı, Ya Da Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir)

3)      Kimlik Fotokopisi

4)      3 ADET 4,5x6 (cm) Boyutunda Fotoğraf

5)      Savcılık Belgesi (sabıka kaydının olmadığını gösterir)

6)      Sağlık Raporu(HEYET RAPORU) (en az 5 doktor tarafından düzenlenecek heyet raporu vermeye yetkili hastanelerden) (Raporu kayıt tarihinde ibraz edemeyen öğrenciler Taahhütname ile kayıtları alınacaktır.)

7)      Milli Sporculuk Hakkından Faydalananların, Başvurdukları Spor Branşında Milli Olduklarını Gösteren, GSGM Veya Özerk Federasyonlar Tarafından Verilmiş Millilik Belgesinin Onaylı Suret.

https://oidb.marmara.edu.tr/notice/2021-yks-milli-sporcu-yerlestirmeleri

 

HIZLI ERİŞİM