Balkan Spor Üniversiteleri ve Fakülteleri Akademik İşbirliği Çerçeve Anlaşması’na İmza Attık

Balkan Spor Üniversiteleri ve Fakülteleri Akademik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, Balkan ülkelerinde yer alan spor bilimleri ve fakülteleri ve üniversitemiz arasında imzalandı.

Yapılan anlaşmada; spora yönelik uygulamalı, bilimsel, yasal ve eğitici konularla ilgili analitik ürünler hazırlamak ve karşılıklı değişimde bulunmak hakkında mutabakata varıldı.

Balkanlar’da sporun gelişmesine yönelik bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi, spor bilimlerine ilişkin bilimsel başarıların, projelerin ve yeniliklerin ele alınacağı bölgesel kongreler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya üye olan eğitim kurumları arasında kurulan ortaklıklar temelinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik eğitim programları oluşturmak ve akademik hareketliliği gerçekleştirmek hedeflendi.

Anlaşma doğrultusunda güdülen amaçların hayata geçirilmesi için “beden eğitimi, spor ve sağlık” konulu Balkan Bilim Kongresi’nin her yıl düzenlenmesi hususunda karar kılındı. 

Balkan Bilim Kongresi süresince, spora ilişkin kurslar, seminerler, konferanslar, yarışmalar ve diğer eğitici etkinlikleri organize etmek konularında uzlaşıldı. 

Anlaşmaya Arnavutluk’tan Sports University of Tirana, Bosna Hersek’ten University of Sarajevo, Bulgaristan’dan Sofia University, South West University, University of Shumen, Hırvatistan’dan Par University College, Kuzey Mekadonya’dan Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Romanya’dan National University of Physical Education and Sport, Sırbistan’dan University of Nis, University of Belgrade, University “Union-Nicola Tesla” Faculty of Sport ve Türkiye’den Marmara Üniversitesi katıldı. 

HIZLI ERİŞİM