Fakültemiz Lisans Öğrencilerinden TÜBİTAK 2209-A Araştırma Proje Başarısı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022/1 dönemi kapsamında Fakültemiz Lisans öğrencileri tarafından yürütülen  projelerinin desteklenmesine karar verildi.

Danışmanlığını Doç. Dr. Sinan BOZKURT’ un yönettiği Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esme Aleyna YILMAZ’ ın “Matematik ile Beden Eğitimi ve Oyun Dersinin Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımıyla Tasarlanıp Uygulanmasının İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik ve Algısal Beceri Performanslarına Etkisinin Araştırılması" başlıklı projesi ve Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Canay İMREK’ in “9-10 Yaş Grubu Öğrencilere Uygulanan Farklılıkla Öğrenme Yaklaşımının Futbol Temel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı projesi desteklenmeye layık görüldüler.

Bu başarıda pay sahibi olan Öğrencilerimizi ve Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

HIZLI ERİŞİM